چهارشنبه 23 خرداد‌ماه سال 1386
مجرد از دلش می ترسد و متاهل از همسرش
با نگاه اول عاشق شدم با نگاه دوم فارغ شدم با نگاه سوم دوباره عاشق شدم
نتیجه اخلاقی:برای عاشق شدن باید تعداد نگاه هایمان فرد باشد