X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری
جمعه 8 تیر‌ماه سال 1386
مساله ای که اخیرا شدیدتر شده است مساله تخریب شخصیت است که بیشتر در اموری که مساله قدرت و یا انتخابات در میان باشد محسوس است همیشه در جامعه عده ای وجود دارند که چون می دانند برای رسیدن به مقامی شایستگی ندارند با ایجاد تبلیغات منفی و تخریب وجهه و شخصیت رقبایشان سعی دارند آنها را بد جلوه دهند و از رقابت خارج کنند تا خودشان به قدرت برسند در حالی که مشخص است که هیچ کس با تخریب وجهه و شخصیت دیگران نمی تواند شایستگی و لیاقت خود را ثابت کند چون تخریب دیگران کاری است که از عهده هر کسی برمی آید ولی اثبات شایستگی و لیاقت کاری است که هر کسی از عهده آن بر نمی آید بنا بر این بهتر نیست به جای اینکه یکدیگر را زیر سوال ببریم و همدیگر را بد جلوه دهیم دلایلی برای اثبات تواناییها و شایستگی های خودمان ارایه کنیم و از دادن نسبت ها و خصوصیات دروغ و کذب به یکدیگر بپرهیزیم