X
تبلیغات
پخش زنده جام جهانی
یکشنبه 10 تیر‌ماه سال 1386
نشسته بود عابری در راهی
از گذشته هایش عبور می کرد با نگاهی
از دلش بر می آمد گاهی آهی
با خو د می گفت که امید و آرزوی واهی
می برد انسان را سوی تباهی