سه‌شنبه 12 تیر‌ماه سال 1386
همه ما قطعا در زندگی به دنبال راه و کاری هستیم که سود و منفعت قانونی و حقوقی ما را تامین کند من با این قضیه مخالف نیستم اما به چه قیمتی ؟اگر بدون وارد کردن ضرر و زیان به حقوق و منافع قانونی دیگران باشد که مسلما هیچ ایرادی ندارد اما اگر به قیمت از بین بردن حقوق و منافع قانونی دیگران باشد چطور؟من که این کار را غیر انسانی و غیر اخلاقی می دانم چون به قیمت رسیدن به منافع خودمان دیگران را از حق و منافع شان محروم کرده ایم چند نمونه ای ازافرادی که در جامعه ما فقط به دنبال منافع خود هستند و به هیچ چیز دیگری جز آن نمی اندیشند ذکر میکنم:بعضی از وکلا هستند که وقتی خانواده ای یا شوهر و همسری با هم اختلافی دارند و اختلاف آنها جزیی و یه راحتی قابل حل است اینطور به موکل خود القا می کنند که اختلافشان حاد و بحرانی است و به این آسانی ها حل نخواهد شد و چون اختلاف شان حاد و بحرانی است باید زمان زیادی برای اثبات حق آنها صرف شود و به همین خاطر حق وکالتشان را بالا می برند یعنی از اختلاف آنها نهایت سو استفاده را می برند و حتی من در چند مورد شنیدم که به خاطر این کار زوج های جوان با وجود اختلاف جزیی از هم جدا شده اند و زندگی های متعددی به این دلیل از هم پاشیده است