جمعه 6 مهر‌ماه سال 1386
حتما اصطلاح یک رنگی را شنیده اید و این صفت را صفت خوب و پسندیده ای می دانید .
متاسفانه عده ای در جامعه هستند که معتقدند که باید چند رنگ بود و نه یک رنگ و اینطور استدلال می کنند که اگر همیشه خودت را آن طور که واقعا هستی جلوه و نشانه بدهی منافعت تامین نمی شود و به خطر خواهد افتاد پس برای حفظ منافعت باید چند رنگ باشی و در هر مکانی که می روی باید به اصطلاح "همرنگ آن مکان بشوی"یعنی به عنوان نمونه در مکان های مذهبی خودت را فردی با ایمان جلوه بدهی و در خارج از مکان های مذهبی فردی بی اعتقاد
و متاسفانه همیشه این افراد باعث آسیب رسانی به دیگران می شوند چون از اعتماد دیگران سو استفاده می کنند
و متاسفانه روزی نیست که زندگی مشترک عده ای به دلیل عدم داشتن صداقت از هم فرو نپاشد
و البته این یکی از هزاران نمونه آسیب ها و ضرر و زیان هایی است که این موضوع به جامعه وارد می کند