سه‌شنبه 10 مهر‌ماه سال 1386
اگر کسی به حیثیت و اعتبار شما لطمه و آسیب وارد کند یا شما را از حق و حقوقتان محروم کند و در آینده شما در شرایطی باشید که بتوانید ظلم او را تلافی کنید از او انتقام خواهید گرفت؟یا سعی خواهید کرد گذشته را فراموش کنید و به گذشت و بخشش فکر کنید؟
البته می دانم که گذشت و بخشش خیلی سخت است و شاید هم در جامعه امروز افرادی که گذشت و بخشش داشته باشند خیلی کم و اندک باشند و این را هم می دانم که شاید ضرر وزیانی که آن شخص به شما وارد کرده است آن قدر زیاد باشد که شما را آزار داده باشد .
نمی خواهم بگویم همیشه بخشش داشته باشید و هیچ وقت به اعاده و احقاق حق و حقوقتان فکر نکنید و به دنبال آن نباشید بلکه حرف من این است که در مسایل جزیی که ضرر و زیانش برای شما کم و ناچیز بوده است گذشت داشته باشید و مقداری هم به شرایط آن شخص در زمانی که می توانید از او انتقام بگیرید توجه داشته باشید.
گاهی اوقات اشخاصی را می بینم که وقتی به مقامی می رسند یا به قول معروف صاحب قدرت می شوند می خواهند از قدرتشان برای انتقام از افرادی که به زعم آنها در گذشته به آنها ظلم کرده اند استفاده کنند ولی به این موضوع توجه ندارند که انتقام گرفتن نوعی تصمیم احساسی است که می تواند عواقب جبران ناپذیری داشته باشد .